lupa-lamp
lup-lamp-1

מנורת לופה

בעלת ראש מתכוונן.

כוללת זכוכית מגדלת איכותית

חיבור לשולחן עם קלאפה או חיבור רצפתי עם סטנד רצפתי המיועד ללופה.

תעודת אחריות

לצפייה בתעודת האחריות לחץ כאן