בקרוב
polish-starter-kit1
polish-starter-kitppd-step1ppd-step2+4ppd-step3ppd-step5ppd-step6ppd-step7powder-polish-dip-45powder-polish-dip-163

ערכת היכרות עם סדרת הדיפינג פאודר

ערכה הכוללת את שלבי ההכנה והעבודה בטכניקת הדיפינג פאודר בגודל מלא וחמש אבקות בגודל מוקטן.